Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, Javitex phấn đấu trở thành một thương hiệu Việt, thể hiện tầm vóc trí tuệ và niềm tự hào Việt Nam trên trường quốc tế.

Sứ mệnh

– Đối với thị trường: Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ cao cấp phù hợp với bản sắc địa phương; mang tính độc đáo và sáng tạo cao. Bên cạnh giá trị chất lượng vượt trội, trong mỗi sản phẩm – dịch vụ đều chứa đựng những thông điệp văn hóa, nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu chính đáng của khách hàng.
– Đối với cổ đông và đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy” của các đối tác và cổ đông; luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.
– Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.
– Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.

Giá trị cốt lõi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Đồng coi trọng các giá trị, các nguyên tắc trong mọi hoạt động của mình:
– Coi nhân lực là tài sản quý giá nhất, là sức mạnh của công ty; đoàn kết và cống hiến là giá trị nhân bản của mỗi người trong Công ty.
– Coi lợi nhuận là thước đo sự hoàn hảo đối với sản phẩm, là sự đánh giá của khách hàng cho những nỗ lực của mình.
– Đối với các doanh nghiệp bạn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Đồng coi trọng và duy trì mối quan hệ các bên cùng có lợi, cùng phát triển.
– Liêm khiết, trung thực là cách xử sự có văn hoá là yếu tố then chốt để cùng tồn tại và phát triển.