Giải thưởng và danh hiệu

Chứng nhận ISO 9001:2000

Sản phẩm uy tín tại Hội chợ triển lãm Quảng bá thương hiệu Quảng Ninh 2009

Top 100 thương hiệu Việt uy tín lần thứ 10


Sản phẩm – Dịch vụ hàng đầu Việt Nam 2014

Giải thưởng Doanh nghiệp 2015